Personuppgiftspolicy

Personuppgifter är de uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress och VIP-medlemsnummer. WWF hanterar de personuppgifter som du anger vid registrering av medlemskonto. WWF sparar och använder dina personuppgifter för att hantera ditt medlemskap, för poängsättning på sajten och för vår egen statistik. Vi sparar dina uppgifter en tid efter att du avslutat ditt medlemskap på Panda Planet. Du får ett mail med dina användaruppgifter och din förälder får ett mail om Panda Planets regler när ditt konto är skapat.

Vid allvarliga situationer och grova regelbrott kan Panda Planet använda registrerad information för att kontakta dig, dina föräldrar eller Polisen. I övrigt kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter eller sälja dina personuppgifter till någon annan. Vi kan även använda informationen för att hindra personer som blir avstängda på grund av e-mobbing eller på grund av de brutit mot någon annan av Panda Planets regler från att komma tillbaka och upprepa sitt beteende.

Världsnaturfonden WWF är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. WWF är skyldigt att kostnadsfritt efter din skriftliga begäran – undertecknad av dig eller din förälder om du är under15 år – en gång per kalenderår lämna ut information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, syftet med användingen av personuppgifterna och till vilka kategorier av mottagare uppgifterna har lämnats. WWF är även skyldigt att på din begäran rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen, t.ex. felaktiga uppgifter. Som förälder till barn under 15 år kan du företräda barnet i samband med begäran om registerutdrag gällande registrerade personuppgifter.

Om du har frågor kan du även kontakta WWFs medlemsservice på medlemsservice@wwf.se eller tel. 08-624 74 14

Världsnaturfonden WWF

Ulriksdals Slott

170 81 Solna

(Org.nr: 802005-9823)