Om WWF

Världsnaturfonden WWF – världens naturvårdsorganisation 

Panda Planet är WWF för unga. Vi är väldigt stolta över alla Panda Planet-medlemmar, våra unga WWF-supporters!

WWF är en helt oberoende och partipolitisk obunden miljö-och naturvårdsorganisation som bildades 1961. I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971. 

WWF arbetar i hela världen med att rädda djur, natur och miljö. WWF arbetar för att stoppa förstörelsen av djurens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där vi människor lever i harmoni med naturen.

WWF har projekt i mer än 100 länder och närmare 5 miljoner supporters runtom i världen, som stöttar WWFs arbete. Det gör WWF till en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer.