natur
Foto: pixabay/creativecommons & Ivar Leidus/WikimediaCommons (montage)

Upptäck naturen

Biologisk mångfald runt knuten…

Du kan se den biologiska mångfalden nästan överallt. Ute på ängarna, i parkerna, vid vägkanten, i trädgårdarna, runt lekplatserna och mellan höghusen…

Om vi lär oss att se den biologiska mångfalden runt omkring oss så kan vi också lättare upptäcka om den får problem och börjar försvinna.

Vi kan själva hjälpa den biologiska mångfalden genom att skapa ängsmarker, odla växter som humlorna gillar, sätta upp insektshotell och fågelmatare. Det är också bra om vi ser till att det finns många olika naturtyper. 

Här får du tips på hur du kan utforska mångfalden i naturen omkring dig.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald betyder att det finns många olika arter av växter och djur i vår natur. Det betyder också att det finns variation inom arterna. Det är bra för att arten ska kunna anpassa sig och leva vidare om miljön förändras. Biologisk mångfald betyder också att det finns många olika naturtyper. Mångfalden är viktig både här på hemmaplan och på hela vår jord.

Hur många arter finns det?

Man tror att det finns mellan 5 och 100 miljoner olika arter av organismer på jorden. Av dessa har ungefär 1,8 miljoner fått namn. Många känner vi alltså inte ens till! Den största artmångfalden finns hos insekterna.

myra