höstlöv
Foto: pixabay/creativecommons

Upptäck naturen på hösten

På hösten börjar naturen göra sig redo för kallare tider. Djuren får tjockare päls och samlar mat medan träden förbereder sig för vintervila…

När hösten kommer byter många träd färg. Från grönt till gult och rött, och skapar färgsprakande lövverk. Det är ett sätt för träden att spara energi.

UPPDRAG – FÄRGGLADA LÖV

Kan du hitta några vackra löv på din väg till eller från skolan? Kanske har ni ett träd på skolgården som är extra färgrikt.

  • Försök att hitta ett löv med alla tre färgerna samtidigt – grön, gul och röd.
  • Vilket träd tillhör det?

 

Höstlöv

HÖST

September, oktober och november brukar räknas som höstmånaderna. Meteorologerna säger att det är höst när dygnets temperatur är sjunkande och ligger mellan 0 och 10 plusgrader.

asplöv och eklöv
björklöv och lönnlöv

Vad är biologisk mångfald?

Du kan se den biologiska mångfalden nästan överallt. Den finns ute på ängarna, i parkerna, vid vägkanten, i trädgårdarna, runt lekplatserna och mellan höghusen…

Biologisk mångfald runt knuten – läs här