lavar på gren
Foto: Pixabay / CreativeCommons

Upptäck en miniatyrvärld bland lavar och mossor

Om du tittar noga på trädstammar, mark och stenar så hittar du oftast olika mossor och lavar. Tittar du ännu närmre kan du kliva in i deras spännande värld och upptäcka hur många det finns, hur olika de är och hur häftiga former de har!

På berghällar kan du hitta flera arter som bägarlav, fönsterlav och grå eller gulvit renlav och fönsterlav. Mossan cypressfläta är en av de vanligaste på stenar.

Hur många lavar och mossor kan du hitta om du tittar riktigt noga?

kammossa

UTFORSKA – MOSSOR & LAVAR

Välj en plats i en skog eller park. Kanske på en berghäll eller vid ett omkullfallet träd. Slå dig ner och zooma in blicken på de mossor och lavar som finns där…

  • Hur många olika mossor och lavar kan du se?
  • Hur ser de ut?

Sitt gärna länge på samma plats och titta noga på de fina former du hittar.

skägglav och tagellav

Lavarna avslöjar…

Genom att studera vad som växer kan man dra slutsatser om miljön. Skägg- och tagellavar trivs bäst i gammal skog eftersom de växer långsamt. De är också känsliga för luftföroreningar. Ser du mycket skägglav hängande i träden kan du dra slutsatsen att luften är ren och skogen gammal.

 

blågrå mjöllav

 

Andra arter, som Blågrå mjöllav, gynnas av luftföroreningar eftersom de är tåliga och då slipper konkurrera om ytan med andra känsligare arter. Ser du mycket blågrå mjöllav kan du dra slutsatsen att luften kanske inte är särskilt ren.

fönsterlav

Vad är det i ljusstaken?

Fönsterlav är en sorts renlav som förr användes för att suga åt sig funkt mellan fönsterglasen. Idag är den populär i ljusstakar. Det är alltså inte vitmossa i ljusstaken som en del brukar säga.

Vad är biologisk mångfald?

Du kan se den biologiska mångfalden nästan överallt. Den finns ute på ängarna, i parkerna, vid vägkanten, i trädgårdarna, runt lekplatserna och mellan höghusen…

Biologisk mångfald runt knuten – läs här