Tigrar
© naturepl.com / Edwin Giesbers / WWF

WWF räddar tigrarna

Tx2 - Dubbelt upp med tigrar i världen

Under de senaste 100 åren har antalet tigrar minskat från cirka 100 000 djur till omkring 4 500 idag. Orsakerna är tjuvjakt, att tigerns hem försvinner, och handel med tigerdelar. WWF arbetar för att stoppa detta och att tigrarna ska öka!

Sedan några år tillbaka har WWF arbetat extra hårt för att rädda tigern, och bidragit till att de 13 länder där det finns tigrar har tagit på sig målet att dubblera antalet tigrar till år 2022. 

För första gången på jättelänge kan vi se att antalet tigrar äntligen ökar, från 3 200 år 2010 till dagens 4 500. Verkligen glada nyheter, men om vi ska nå målet måste vi fortsätta jobba hårt.

Varför till år 2022?

Jo, då är det nämligen Tigerns år, enligt den kinesiska kalendern. Senast det var tigerns år var 2010  året då man började arbetet med att fördubbla tigrarna. 

Tx2
Tigerunge

WWF vill...

  • se till att världens ledare fortsätter att tycka att tigerns bevarande är viktigt
  • utveckla naturvården, bland annat genom att utbilda parkvakter och hitta nya sätt att arbeta
  • skydda viktiga områden, så kallade ”tigerlandskap”
  • stoppa den olagliga handeln med tigerdelar
  • jobba för att det ska finnas utrymme för både tigrar och människor i framtiden

Panda Planet träffade Louise Carlsson, som jobbar med att rädda tigrarna på WWF. Hon berättade om vad hon tycker om projektet!

 Tigrar är bland världens coolaste och vackraste djur och räddar vi de vilda tigrarna räddare vi så mycket mer! Då skyddar vi också mängder av andra djur- och växtarter som bor i samma landskap som tigern. Här finns också skogar, grässlätter och floder som mildrar klimatförändringarna och gör att vi människor kan få rent vatten.

 Det är också spännande att jobba med människorna som bor i och runtom tigerlandskapen, för att hjälpa dem med lösningar för att minska konflikter med djuren som kan uppkomma när man bor grannar. Tex så har vi hjälpt till att bygga bikupor som finns närmare husen eller på floden så man inte riskerar att träffa på en tiger när man ska hämta honung i skogen.

Tiger
Louise Carlsson
Tigerspår.

Varje tiger räknas

Med så få tigrar kvar som 4 500 så räknas varje tiger! Räddar vi tigrarna räddar vi så mycket mer, för samtidigt så skyddas skogarna de lever i och alla andra djur där. Win win för hela området!