Quiz: Sagolika ödlor

Hur gör flygdraken för att flyga?