orangutang och kalhygge
© naturepl.com / Fiona Rogers / WWF © naturepl.com / Anup Shah / WWF

RÄDDA DJURENS HEM!

Människan hugger ner skogar för att få virke och skapa odlingar, eller gräver upp marken för att göra gruvor. När skogarna försvinner förlorar djuren sina hem och får allt svårare att överleva.

Massor av arter drabbas av att deras hem krymper och förstörs. På Borneo där orangutangerna bor har mer än hälften av all regnskog försvunnit. Deras andra hem, Sumatra, har krympt ännu mer – där har 80 % av skogarna skövlats för att ge plats åt odlingar och gruvor.

Det här kan du göra!

Prata med vuxna om att djuren förlorar sina hem. När mat, möbler och prylar produceras så påverkas djurens hem. Om man gör bättre val när man handlar så påverkas naturen mindre.

 

Bra val är:

  • Miljömärkt och miljöcertifierat. Till exempel FSC för papper och trä
  • Mer vegetarisk mat
  • Produkter med hållbar palmolja, till exempel RSPO-certifierad.

Ett annat tips är att återvinna och återanvända (second hand) så att vi inte behöver ta så mycket nytt material från naturen hela tiden.

bergsgorilla och floddelfin

WWF hjälper till

Massor av djur hotas av att deras hem förstörs. WWF jobbar bland annat för att skydda fler skogar och hav. Det är också viktigt att prata mycket med politiker och andra som bestämmer så att man tar hänsyn till djuren när man bygger dammar i floder, gräver gruvor och annat som förändrar naturen.

WWF försöker till exempel minska nedsmutsningen och tjuvfisket i floddelfinernas hem. Vi har också hjälpt till att stoppa planerad oljeborrning i bergsgorillans hem, Virunga.

 

sumatranoshörning

Sällsynt noshörning återfunnen

I orangutangernas krympande skogar lever också den väldigt sällsynta sumatranoshörningen. Man trodde länge att den var utdöd på Borneo eftersom ingen sett den på 30 år. Men så upptäckte man att den faktiskt fanns kvar i skogarna. Men de är väldigt få och nu jobbar WWF för att rädda dem.

TIPS! Läs mer om sumatranoshörningen HÄR!

Panda Planets djungel hjälper djur

Visste du att Pandaklubben planterar en massa små träd på Borneo? Medlemmarnas plantor växer sedan upp och skyddar orangutangens och de andra djurens hem. Läs om djungeln HÄR!

Humlornas värld förändras

Humlor och bin är jätteviktiga eftersom de pollinerar växterna så att vi får bland annat frukter och bär. Men när stora åkrar breder ut sig förändras humlornas landskap.

Blommor som de brukat äta av försvinner och de måste flyga över jättelika fält i sökandet efter mat. Dessutom kan de bli förgiftade av jordbrukets bekämpningsmedel.

För att hjälpa humlor och bin kan bönderna spara remsor lite här och där mellan åkrarna. Remsorna planteras med mumsiga nektarrika blommor. Om man  dessutom låter bli att bespruta remsorna blir det perfekt! Då kan både jordbruket och våra pollinerare få plats i samma värld.

humla