© Roger Jansson / Havets Hus

Knaggrocka

– En riktig mästare på kurragömma

Knaggrockan är både bra på att gömma sig själv och hitta andra djur som har gömt sig på havsbotten. Sitt namn har den fått från de förstorade taggarna, knaggarna, som den har på ryggen och svansen.  

Bra på att gömma sig

Knaggrockan lever på botten av havet och gillar sandiga, leriga eller grusiga bottnar ner till 300 meter. Med sin bruna färg med ljusa fläckar så liknar den havsbotten. Detta kamouflage gör den svårare att upptäcka för dess fiender. Fienderna för små knaggrockor är stora, vuxna knaggrockor och slätrockor. När de är stora så har de inte några fiender längre.

Knaggrocka

Ett sjätte sinne

Alla djur, även vi människor, avger ett svagt elektriskt fält. Rockor har ett sjätte sinne och kan känna av denna elektricitet, precis som sina närmaste släktingar hajarna. (Visst är det coolt!) För att hitta byten, som exempelvis ligger nedgrävda i sanden, så använder sig knaggrockan av sitt elektriska sinne. Lukt och känsel är också väldigt viktiga sinnen för rockan när den ska jaga. Och vad som är bytet? Alla sorter bottenlevande djur, exempelvis kräftor och små fiskar.

Äggkapsel

Har du sett ett rockägg?

En knaggrocka kan lägga över 100 ägg per år. Äggen ser ut som svarta kapslar och fästs på botten. Ungarna är i kapslarna i cirka 5 månader innan de kläcks. Om du har tur kan du hitta tomma kapslar som blivit uppspolade på stranden på västkusten!

I Sverige får man inte fiska knaggrocka. Ibland råkar fiskare fånga den ändå dock, när de fiskar efter andra djur. Även om de inte fångar många så är detta ett problem då knaggrockan växer långsamt och inte får så många ungar.

WWF stöttar uppfödning av knaggrockor

WWF samarbetar sedan några år tillbaka med Havets Hus i Lysekil och ger stöd till uppfödning av både knaggrockor och småfläckiga rödhajar. Det finns nu knaggrocksungar i Havets hus akvarium som växer sig allt större och större och om ett par år kan de förhoppningsvis släppas ut i havet och se till att stärka knaggrockans bestånd.