havsdjup

Mörkrets härskare - djuren som lever där ljuset inte når

Anglerfish

Många har enorma munnar, töjbara magar och speciella lysorgan. För att leva i havets djup, där ljuset inte når, måste djuren som lever här anpassa sig efter livet i mörkret.

Djuphavsfiskarna lever på ner till 8 kilometers djup. Det är djupare än vad de högsta bergstopparna är höga! Många arter som lever här är blinda och litar helt på andra sinnen. De som inte är blinda har istället stora och extra ljuskänsliga ögon – 100 gånger känsligare än våra ögon.

Vad är det som lyser i mörkret?

Många djuphavsfiskar, räkor och bläckfiskar är självlysande. Ljuset produceras av en sorts bakterier och används för att hitta mat eller locka till sig byten. Det är också bra för att blända fiender, kommunicera eller hitta en partner..

Djuphavsmarulken har ett spröt på huvudet, med en liten "lykta". Den fungerar som lockbete framför fiskens stora gap. Andra fiskar som tror att de ser en självlysande räka och när de ska äta den VIPS! så blir de själva mat.

Kolla in filmen - där ser du de häftiga lysande lockbetena!

Visste du att ...
Vi har utforskat mindre än 5 % av havets djup.

Hemligheter i djupet

Det går inte att ta upp och studera djuphavsfiskar i akvarium eller laboratoriemiljö. De är nämligen perfekt anpassade för att klara av det höga trycket nere i havsdjupen och skulle dö om vi tar upp dem till vårt lufttryck. Vi får istället ta oss ner till dem, men det kräver väldigt avancerad och dyrbar djuphavsutrustning. Därför vet vi inte så mycket om dem som vi skulle vilja! Det kan till och med finnas arter vi inte upptäckt än…

Kolla in de här fiskarnas vassa tänder!

sjöstjärna

Djuphavet är hotat

Djuphavsfiske med bottentrålning förstör havets bottnar. Överfiske kan också drabba djuphavsdjuren. Det finns så många arter i havets djup som vi aldrig ens hittat som riskerar att gå förlorade om vi inte är mer försiktiga med våra hav. Som den här gulliga lilla sjöstjärnelarven till exempel.

WWF räddar djuphaven

WWF gör flera saker för att rädda havsdjupen, som att försöka få dem som bestämmer i världen att göra om lagarna så att djuphavsdjuren skyddas, och att berätta för konsumenter vilka fiskar de kan äta med gott samvete genom Fiskguiden (www.wwf.se/fiskguiden).