Tumlare
© Alamy Stock Photo / Solvin Zankl

Östersjötumlare

– liten och unik

Tumlare finns både längs västkusten och i Östersjön. Det finns dock vissa skillnader mellan de olika populationerna, exempelvis formen på deras nos. 

Östersjötumlare

En väldigt liten val!

Östersjötumlaren blir vanligtvis inte längre än 1,5 meter med en vikt på ca 65 kg. Det är väldigt lite jämfört med blåvalen som kan bli upp till 30 meter lång och väga 200 000 kg. Alla valar är däggdjur och måste andas luft. Tumlaren kan hålla andan i upp till 6 minuter men brukar oftast komma upp till ytan och andas oftare än så. Hur länge kan du hålla andan?

Visste du att...
Det som skiljer tumlare från delfiner är bland annat deras små spadformade tillplattade tänder och trubbiga nos.

En cool jaktteknik

För att jaga fisk så använder sig tumlaren av ekolokalisering. Det går till så att tumlaren skickar ut massor klickljud. Om det finns något i vattnet, exempelvis en fisk, så studsar ljudet tillbaka till tumlaren som ett eko. Utifrån detta kan tumlaren upptäcka var fiskar är i vattnet och fånga dem.

Östersjötumlaren är hotad

Det finns många hot mot de tumlare som lever i Östersjön. De är inte många heller, bara ca 500 stycken. Människan har släppt ut ämnen i vattnet som påverkar dem negativt, exempelvis kan de få svårare att få barn och lättare bli sjuka. De kan fastna och drunkna i fiskenät. Ett annat problem är buller under vattnet, exempelvis från stora båtar, som gör att de svårt att hitta mat och varandra (vissa väldigt starka ljud, från t ex. undervattenexplosioner, kan också skada deras hörsel). 

Östersjötumlare

Vad gör WWF

WWF vill att östersjötumlarens skyddade områden ska vara skyddade på riktigt! De ska inte riskera att fastna i fiskenät, eller störas för mycket av höga ljud under ytan. WWF arbetar också för att skapa ett friskare och mer levande Östersjön, men vi måste alla hjälpas åt att ta hand om havet och alla djur och växter som lever där.